Về Đơn Vị Kiểm Định Độc Lập Cho Sản Phẩm Của Chúng Tôi:

Cannalabs của EkotechLAB được thành lập như một đơn vị con của phòng thí nghiệm phân tích EkotechLAB để tách các phép phân tích hàm lượng cannabinoid trong cây gai dầu và các phân tích khác do phòng thí nghiệm thực hiện. Việc thành lập một phòng thí nghiệm riêng biệt cho phép phát triển đơn vị theo hướng chuyên biệt về kiểm nghiệm cannabis.

Điều gì khiến cho đơn vị kiểm định này đáng tin cậy:

  • Họ sử dụng thiết bị thử nghiệm cao cấp được thực hiện bằng cách sử dụng (HPLC, GC-FID, LC MSxMS, ICP, GC-MS)
  • Kinh nghiệm lâu năm – họ đã thực hiện hàng nghìn phân tích, có rất nhiều khách hàng.
  • Họ có giấy phép từ Cơ quan Thanh tra Dược phẩm để kiểm nghiệm thuốc số NSK. 55.10.1.2019.DR.3
  • Họ cũng thực hiện xét nghiệm ma túy cho Cảnh sát, Tòa án và Văn phòng Công tố viên.
  • Họ cố vấn trong các trường hợp tịch thu hàng hóa cho cảnh sát
  • Họ là đơn vị thứ 3, hoàn toàn độc lập (Họ không sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm từ cây gai dầu)

Tìm hiểu thêm tại đây!

Shopping Cart
Scroll to Top